/ GÜBRE

Gübre, bitki besinlerini sağlamak için toprağa veya bitki dokularına uygulanan doğal veya sentetik kökenli herhangi bir malzemedir. Modern tarım uygulamalarının çoğu için, gübreleme üç ana makro besine odaklanır:

Azot (N), Fosfor (P) ve Potasyum (K) ve ara sıra mikro besinler için kaya tozu gibi takviyeler
eklenir.Gübre uygulaması genellikle sulu tarlalarla sınırlıdır ve bölgeler arasında ve hatta
çiftçiler arasında farklılık gösterir. Gübreler, 12‐24 aylık pik büyüme döneminde
uygulanırsa maksimum etkiye sahip olacaktır.